آزمون آیلتس – لیسنینگ | IELTS LISTENING

تحلیل آزمون لیسنینگ آیلتس قسمت اول

 

 تست 5 کتاب 12 کمبریج آیلتس | Cambridge IELTS 12 Test 5 Section 1

 

در بخش اول لیسنینگ آزمون آیلتس (IELTS Listening Section 1) تعداد 10 سئوال وجود دارد که معمولا مکالمه (تلفنی یا حضوری) بین دو نفر و در راستای رد و بدل کردن اطلاعات ساده و روزمره می باشد. در بخش اول لیسنینگ آزمون آیلتس (IELTS Listening Section 1) تست 5 کتاب Cambridge IELTS 12 مکالمه بین یک Visitor و Tourist Center Employee می باشد.

 

نکته: در تست لیسنینگ آیلتس (ELTS Listening Test) شخص گوینده  (Narrator) قبل از شروع متن لیسنینگ آیلتس توضیحاتی راجع به دیالوگ مربوطه ارائه می دهد. برای مثال در قسمت اول لیسنینگ آیلتس کمبریج 12 تست 5 متن زیر توسط Narrator گفته می شود:

 

You will hear a man inquiring in a Tourist Center about activities suitable for families.

 

در این بخش از لیسنینگ آزمون آیلتس به صحبت بین یک مراجعه کننده در مرکز توریستی گوش خواهید داد که در باره فعالیتهای مناسب خانوادگی پرس و جو می‌کند.

 

با توجه به این عبارت می توان حدس زد مکالمه این لیسنینگ آیلتس بر چه محوری استوار است و حتی پاسخ برخی سئوالات را نیز پیش بینی کرد.

 

انتظار می‌رود متقاضیان آزمون آیلتس در بخش اول لیسنینگ معنی کلمات زیر را بدانند:

 

( سطح این فعالیت برای زبان آموزان A1 مناسب است و زبان آموزان با سطح A2 و بالاتر – که مخاطبین اصلی این مقاله هستند – نیازی به مرور این مطالب ندارند و پیشنهاد می‌شود مستقیما به بخش تکنیکها بروند)

 

فعالیت (1) از لیست زیر معنی کلماتی که میدانید را بنویسید سپس با معانی ارائه شده مقایسه نمایید:

 

Excursion            Cruise                   Lake                       Surround             Feed                      Available             Cyclist  

 

Provided             Suitable               Hire                       Accommodation              Cost      

 

 

 

Excursion: a short journey or trip, especially one engaged in as a leisure activity.

 

Cruise: sail about in an area without a precise destination, especially for pleasure.

 

Lake: a large body of water surrounded by land.

 

Surround: be all around (someone or something).

 

Feed: an act of giving food, especially to animals or a baby, or of having food given to one.

 

Available: able to be used or obtained; at someone's disposal.

 

Cyclist: a person who rides a bicycle.

 

Provide: make available for use; supply.

 

Suitable: right or appropriate for a particular person, purpose, or situation.

 

Hire: obtain the temporary use of (something) for an agreed payment; rent.

 

Accommodation: a room, group of rooms, or building in which someone may live or stay.

 

Cost: an amount that has to be paid or spent to buy or obtain something.

 

تمامی کلمات فوق از کلمات پر کاربرد در آزمون آیلتس مخصصوصا بخش لیسنینگ آیلتس (IELTS Listening) هستند و اکیدا توصیه می‌شود معنی و کاربرد آنها را یاد بگیرید.

 

فعالیت (2) برای هر یک از کلمات فوق یک جمله بسازید.

 

در بخش اول لیسنینگ آزمون آیلتس همیشه ابتدا یک مثال وجود دارد. در این مثال (که بخش اول دیالوگ لیسنینگ آیلتس هست و تنها بخشی از لیسنینگ آیلتس هست که دو بار پخش خواهد شد) با لهجه و موقعیت موجود آشنا خواهید شد. بلافاصله پس از اینکه پاسخ در مکالمه بین دو نفر گفته شد لیسنینگ آیلتس متوقف خواهد شد و Narrator به توضیح (بسیار مختصر جواب) خواهد پرداخت و دیالوگ از ابتدا پخش خواهد شد.

 

نکته: در قسمت اول لیسنینگ آیلتس سئوالات (ده گانه) به دو بخش تقسیم شده‌اند که توسط Narrator اعلام خواهد شد. در بخش اول تست 5 آزمون آیلتس کتاب کمبریج آیلتس 12 ابتدا مکالمه مربوط به سئوالات 1 تا 4 و پس از وقفه اعلام شده مکالمه مرتبط با سئوالات 5 تا 10 پخش خواهد شد.

 

فعالیت (3) سئوالات 1 تا  10 بخش اول تست لیسنینگ آیلتس را بخوانید و جواب سئوالات را (به صورت شهودی) حدس بزنید.

 

برای مثال هرچند اکنون می‌دانیم جواب سئوالی که بعنوان نمونه پاسخ داده شده steamship می‌باشد ولی با توجه به عنوان Cruise, Lake  و Travel می‌توان حدس زد جواب ممکن است Boat, Ship, Canoe, Ferry و... باشد. با این کار ذهن آماده شنیدن کلمه (جواب سئوالات) مرتبط می‌شود.

 

سئوال 1: جمله اول لیسنینگ این آزمون آیلتس به کلمه‌ای نیاز دارد که اطراف دریاچه را احاطه کرده و احتمالا بدلیل زیبایی آن می‌توانید عکاسی هم بکنید. چه چیزی می تواند اطراف دریاچه را احاطه کرده باشد؟ جنگل‌های زیبا، خانه‌های قدیمی، کوهستان، دشت‌های پر از گل و ...

 

Can take photos of the 1___________ that surround the lake.

 

سئوال 2: در زیرمجموعه Farm visit و پس از شنیدن عباراتی به مفهوم غذا دادن به گوسفندان، بدنبال گزینه ای خواهیم بود که مفهوم سوار شدن (وسیله یا حیوان) برای مدت 40 دقیقه را داشته باشد. چه گزینه هایی می‌توانیم داشته باشیم؟ دوچرخه، اسب و...

 

Visit can include a 40-minute ride on a 2_______________.

 

سئوال 3: درهمان زیرمجموعه Farm visit و پس از شنیدن جواب سئوال 2 بدنبال مکانی هستیم که در کنار دریاچه می‌توان در آن قدم زد. ایده‌هایی که به ذهنتان می‌رسد را لیست کنید.

 

Visitors can walk in the farm’s 3___________ by the lake.

 

سئوال 4: در ادامه بدنبال چیزی هستیم که بابت آن باید هزینه جداگانه پرداخت کنیم. به عبارتی در هزینه اولیه که پرداخت خواهیم کرد منظور نشده. تمام گزینه‌هایی که به ذهنتان خطور می‌کند را لیست کنید.

 

4_____________ is available at extra cost.

 

 

 

در این بخش لیسنینگ آیلتس در این آزمون پس از سئوال 4 به شما زمان داده خواهد شد که سئوالات 5 تا 10 را مرور کنید.

 

مراحل فوق را برای این سئوالات نیز تکرار می‌کنیم.

 

سئوال 5: در زیر مجموعه Cycling trips که مربوط به دوچرخه سواری می‌شود، چیزی تامین / ارائه می‌شود. به نظر شما چه چیزی می‌تواند باشد؟

 

A 5____________ is provided.

 

سئوال 6: در همان زیرمجموعه مطرح شده که فقط مناسب دوچرخه سوارانی است که مقداری ____ دارند؟ حدس شما از گزینه مناسب برای پر کردن جای خالی چیست؟

 

Only suitable for cyclists who have some 6_______________.

 

سئوال 7: دوچرخه ها را از کجا می‌توان کرایه کرد؟ مسلما همه با خودشان دوچرخه ندارند!

 

Bikes can be hired from 7___________ (near the Cruise Ship Terminal)

 

سئوالات 8 و9 این آزمون لیسنینگ آیلتس از کتاب کمبریج آیلتس 12 مربوط به نیازهای دوچرخه سواران می‌باشند.

 

سئوال 8: علاوه بر کیت تعمیراتی، غذا و نوشیدنی چه چیزی (که می‌توان اجاره هم کرد) مورد نیاز است؟

 

A 8____________ (can be hired)

 

سئوال 9: در منطقه بجز محل سکونت (accommodation) چه چیز دیگری وجود ندارد؟

 

There are no 9_____________ or accommodation in the area

 

سئوال 10: هزینه کلی برای خانواده (هزینه کل خانواده) برای cruise  و farm visit مجموعا چقدر خواهد بود؟

 

Total cost for whole family of cruise and farm visit: 10 $_________

 

نکته: در اینگونه سئوالات  آزمون لیسنینگ آیلتس که از عبارت total cost استفاده می‌شود معمولا هزینه ها به صورت تفکیکی نیز گفته می‌شود و تعدد اطلاعات ارائه شده گمراه کننده خواهد بود هرچند معمولا نیازی به جمع زدن به صورت دستی وجود ندارد و با دقت کردن در این خصوص می‌توان جواب صحیح را به سادگی متوجه شد.

 

تکنیک: در این قبیل سئوالات تمام ارقام را یادداشت کنید و رقم صحیح را از بین آنها انتخاب کنید. هیچ گاه اطلاعاتی که یادداشت کرده‌اید پاک نکنید، شاید مجددا همان اطلاعات به عنوان پاسخ صحیح اعلام شود.

 

نکته: لزوما بیشترین/بزرگترین عدد پاسخ سئوال نیست. برای مثال ممکن است در سئوالی این‌گونه مطرح شود که 400$ ولی بدلیل اینکه یک نفر نیم بها حساب می‌شود یا تخفیف تعلق می‌گیرد مبلغ 365$ باید پرداخت گردد.

   

اکنون شما آماده هستید تا برای اولین بار لیسنینگ آیلتس را گوش کنید. این روش برای روز آزمون آیلتس اصلی به این صورت و با این جزئیات و تفصیل (بدلیل زمانگیر بودن) توصیه نمی‌شود و در این درس فقط برای توضیح و درک بهتر از ساختار آزمون آیلتس به اینصورت ارائه شده. در کلاسهای آیلتس IELTSniner فقط تعداد محدودی تست لیسنینگ آیلتس به این صورت بررسی و پس از حصول اطمینان از درک کامل زبان آموزان سراغ تکنیکهای سرعتی خواهیم رفت.

 

 

 

فعالیت (4) لیسنینگ آیلتس تست 5 کتاب کمبریج آیلتس 12 را play  کنید و همان بار اول به سئوالات پاسخ دهید. پس از اتمام بخش اول لیسنینگ آیلتس پاسخ سئوالات خود را در نمونه پاسخ نامه استاندارد آیلتس وارد کنید. ولی جوابها را چک نکنید.

 

فعالیت (5) مجددا لیسنینگ آیلتس را گوش کنید و اینبار با دقت بیشتر تمرینات را انجام دهید. سپس پاسخ صحیح را برای هر دو بار چک کنید. آیا دفعه دوم سئوالات بیشتری را پاسخ دادید؟ در صورت پاسخ مثبت به این سئوال باید زمان بیشتری برای تقویت مهارت شنیداری کلی و دایره لغت خود صرف کنید.

 

نکته: در صورت مشکل spelling در آزمون آیلتس زمان بیشتری برای تمرین دیکته صحیح کلمات بگذارید. اگر جواب سئوالی را شنیدید ولی با دیکته اشتباه در پاسخنامه وارد کردید هیچ امتیازی برای آن سئوال دریافت نخواهید کرد.

 

امیدواریم مطالب فوق کمکی هرچند کوچک به درک بهتر ساختار آزمون آیلتس کرده باشد.

 

هرگونه سئوال خود را از طریق شماره تلگرام 09368746199 یا ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در میان بگذارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch the video
IELTS TTC - Alireza Sadr (TESOL Cert.)

سرفصل دوره تربیت مدرس آیلتس

تعداد جلسات: 20 جلسه 90 دقیقه ای (دو جلسه در هفته)

مدرس دوره: استاد علیرضا صدر (دارای مدرک TESOL از Sussex Downs College انگلستان و مدرس دوره های تربیت مدرس و تربیت مدرس آیلتس با بیش از 18 سال سابقه مدیریت آموزشی در تهران)

علیرضا صدر بهترین استاد آیلتس

 

آزمون آیلتس: آموزش مهارت‌ها به زبان ساده

علیرضا صدر بهترین استاد تافل

 

آزمون تافل: درباره آزمون تافل چه می‌دانید؟

IELTS

The IELTS test assesses your abilities in listening, reading, writing and speaking – in less than three hours.

Test day tips

If you are applying for a Tier 4 student visa, you may not need to take an IELTS for UKVI.

Resitting the test

IELTS scoring in detail

کلاس فیلم

 

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم به روش IELTS guru

 

نمایش بیشتر